ТОВ «Поділля Асистанс» передбачає організацію медичних послуг Застрахованим особам у відповідності до договорів добровільного медичного страхування. Врегулювання страхових подій по договорам добровільного медичного страхування включає в себе:

  • роботу кваліфікованих лікарів-координаторів;

  • цілодобове надання інформаційно-довідкової (консультаційної) допомоги;

  • організацію догоспітальної медичної допомоги;

  • організацію амбулаторної допомоги;

  • організація стаціонарної допомоги;

  • організацію стоматологічної допомоги;

  • організацію медичного транспортування та госпіталізації з подальшим моніторингом лікування ( організація транспортування Застрахованої особи до медичного закладу і госпіталізацію в профільне відділення з наступним наданням необхідних медичних послуг)

  • врегулювання страхових подій від моменту повідомлення до здійснення страхової виплати;

  • формування пакету документів на виплату для страхової компанії.