При настанні випадку, що може бути визнаний страховим, Страхувальник (Застрахована особа) в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 48 годин, повинен:

  • звернутися до страхової компанії за телефоном, зазначеним в Договорі або вказаним на Картці застрахованої особи та отримати інформацію щодо подальших дій. Представник компанії залучає до роботи по наданню та координації медичних та парамедичних послуг Застрахованій особі всі необхідні служби та контролює повноту, своєчасність, якість та адресність надання цих послуг.

 

При зверненні необхідно повідомити наступну інформацію:

  • прізвище та ім'я Застрахованої особи;
  • номер Договору страхування та термін його дії;
  • програму страхування;
  • точне місцезнаходження Застрахованої особи, контактний телефон;
  • опис того, що трапилось, та характер необхідної допомоги.

Після звернення необхідно дотримуватись рекомендацій щодо подальших дій.

Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога, а повідомити про це неможливо до початку її отримання, таке повідомлення передається страховій компанії відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від імені Застрахованої особи: її родичами, працівниками медичного закладу, тощо.

У разі, якщо Застрахована особа самостійно оплатила вартість медичної допомоги, за погодженням зі Страховиком, для отримання страхової виплати вона повинна протягом терміну визначеному в договорі страхування надати Страховику письмове, належним чином оформлене Повідомлення та Заяву на страхову виплату.