При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний:

  • негайно, але не пізніше 2 робочих днів з дати настання події, яка має ознаки страхового випадку, письмово повідомити про це страхову компанію та Вигодонабувача;
  • вжити всіх можливих заходів щодо порятунку пошкодженого майна, зменшення збитку, збереження застрахованого майна та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;
  • якщо страхова подія, яка сталася, вимагає втручання компетентних органів (випадки: пожежа, вибух, стихійне явище тощо), негайно повідомити про подію відповідні компетентні державні органи (органи Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, аварійні служби і т.п., що можуть самостійно зясувати причини та обставини настання страхового випадку) і викликати на місце події їх представників, дочекатися і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події;
  • до приїзду зазначених представників не змінювати картину події, за винятком дій по рятуванню людей, майна чи запобіганню надзвичайним ситуаціям;
  • у разі неприбуття зазначених представників на місце події звернутись до територіального відділення компетентного державного органу, яке сповіщалося про подію, для отримання довідки, що підтверджує факт і час звернення;
  • для страхового відшкодування Страхувальнику необхідно надати письмове, належним чином оформлене Повідомлення та Заяву на виплату страхового відшкодування.