При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний:

 • не пізніше 2-х календарних днів з моменту, як стало відомо про настання страхового випадку, письмово повідомити про це страхову компанію з зазначенням обставин і причин того, що відбулося, а також орієнтовного розміру збитку;
 • негайно при настанні страхового випадку вжити всіх можливих заходів для врятування вантажу, запобігти його подальшому пошкодженню, усунути причини, що можуть викликати додатковий збиток, у тому числі, забезпечити охорону пошкодженого вантажу;
 • негайно звернутися з заявою до компетентних органів;
 • зберігати пошкоджений вантаж до прибуття представника страхової компанії та пред’явити вантаж або його рештки в тому вигляді, в якому він знаходився після пригоди. Зміна картини події припустима тільки в тому разі, якщо це диктується письмовими вказівками уповноважених органів, мотивами безпеки;
 • надати можливість зафіксувати картину події за допомогою фото- і відео зйомки, а також можливість безперешкодного огляду пошкодженого вантажу, з’ясування причин, розмірів збитку , а також забезпечити участь представника в комісіях, створених для встановлення причин і з’ясування розміру збитку.

 

Документи, які необхідно надати для виплати страхового відшкодування:

 • оригінал договору страхування;
 • заява на виплату страхового відшкодування;
 • звіт страхувальника про страховий випадок з детальним описом його причин та обставин події;
 • акт сюрвеєрського огляду (огляду аварійним комісаром) пошкодженого/втраченого вантажу;
 • висновок  (довідка) компетентних органів щодо причин настання та характеру події;
 • список загиблого, пошкодженого або втраченого вантажу;
 • документи, що підтверджують вартість вантажу на момент укладення договору;
 • документи, що підтверджують розмір заподіяних збитків (наприклад, висновок товарознавчої експертизи);
 • документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника щодо вантажу;
 • інші документи, передбачені договором страхування.